واقعا چه می شد....

"یا لیتنا کنا معک".نمی دانم چند بار این حرف را زده ایم!

ولی آیا واقعا فکر کرده ایم که در تاریکیه خیمه چه می کردیم؟

می ماندیم یا می رفتیم؟

و آیا می گفتیم :مرگ از عسل برای من شیرین تر است!!

/ 0 نظر / 15 بازدید