فقط یک "ی" قضاوت می کند

و عوض باید شد 

و به خوبی پیش باید رفت

و نباید به بدی روی آورد

ولی

 چه بسیارند آنان که عوض می شوند

 اما

عوضی می شوند شاید

و میان این دو گروه
 

فقط یک "ی" قضاوت می کند

***********************

لطفا برای بهتر شدن نوشتنم نظر رو فراموش نکنیدلبخند 

/ 0 نظر / 21 بازدید