تو نمی دانی.....

در زیر چتر ایستاده ای

وگوش می کنی

به آهنگی که باران

می نوازد

و چتر تو آن را پخش می کند

و خوش حالی

در پی انتظاری که می کشی

در فراق دوست!!

و نمی دانی

که اشک های آسمان

که بی وقفه می ریزند

برای کسی است

که با قلمش

شعری برای تو می نویسد./ 1 نظر / 22 بازدید
سامسوسک

خیلی شتری !! اینو میدونستی!!! نه,حق با تو, بلاک نشده بود!!!!! :))) www.samsusg.blogfa.com