مرا یادی بکن!

اگر خوش بودی و  تنها نبودی 

مرا یادی بکن

اگر پیش خدا بودی به حالی خوش

مرا یادی بکن

اگر در بهترین اوقات عمرت بودی ، آن وقت 

مرا یادی بکن

در این شب هم

مرا در آرزوهایت

فقط یادی بکن

****************************************************************

پی نوشت : امشب لیله رغائب  یا همون شب آرزو هاست . یادتون باشه اولین آرزومون فرج امام زمان باشه

/ 2 نظر / 21 بازدید
علیرضا

خیلی ممنون که توجه کردی

مریم

خیلی قشنگ نوشتی عزیزم[قلب][ماچ]