به امید پایان!

کی دگر اندر غروب جمعه ها غمّی نباشد؟
                                    کی دگر اندر جهان ظلمی نباشد؟
کی به پایان می رسد شب های تار؟
                                    کی به پایان می رسد این انتظار؟


**************************************************

ضمنا شرمنده چند وقته که سرم شلوغه وقت نکردم بنویسم! 

/ 4 نظر / 18 بازدید
هیوا

دعای ما به در بسته می خورد... ای کاش خودت برای ظهورت دعا کنی.

نقطه چین تا خدا

خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد اغاز کسی باش که پایان تو باشد [گل]