هوایی که آفتابیست!

می گفت : سمت ما آرامش نیست.شب ها خواب نداریم.ساعت 9 به بعد........دیگه اینجا امنیت نیست!!

گفتم : بسه دیگه. آرامش! این که اوج آرامشه.شما می گین امنیت نیست؟ آرامش نیست؟ ظاهر  رو نبینید بابا . باطن رو نگاه کنید.ملت دارن ذکر می گن. ا... اکبر. از اول دنیا خدا بزرگ بوده.

ملت دارن قران می خونن: نصر من الله و فتح قریب. حالا کاری نداریم بعدش چی می گن.

ملت تازه مسلمون شدن. ما که تظاهرات ندیدیم تا حالا. ما از اون اول آرامش داشتیم. نه  نه ما شلوغی نمی بینیم. ما ............. نه.............

خدا هم  تا ابد بزرگه

/ 0 نظر / 13 بازدید