کوچه 13 اُم

دل نوشته هاي يك پسر

» پسرک و خدایش :: ۱۳۸٩/٦/۱٢
» بشتابید!!! :: ۱۳۸٩/٥/٢۸
» یکبار فقط برای عشق :: ۱۳۸٩/٥/٥
» حکایت :: ۱۳۸٩/۳/۳
» و چه کسی از خدا راستگو تر است؟ :: ۱۳۸٩/٢/٩
» سبزی پلو با مدرنیته! :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٦
» شب رفتنی است... :: ۱۳۸۸/۱٢/٤
» السلام علیکم یا اهل بیت نبوه... :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٥
» استاد مطهری :: ۱۳۸۸/۱۱/٦
» فردا..... :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٥
» واقعا چه می شد.... :: ۱۳۸۸/۱٠/٤
» صدای تو........... :: ۱۳۸۸/٩/۱۱
» لطفا کمی فکر کنید! :: ۱۳۸۸/٩/٥
» یکی نشسته است. :: ۱۳۸۸/٧/۳٠
» بی الف.....! :: ۱۳۸۸/٦/٢٩
» اگر نبودی...... :: ۱۳۸۸/٦/۱۳
» کافیه!! :: ۱۳۸۸/٥/٢٦
» به امید پایان! :: ۱۳۸۸/٥/۱۸
» تهران ؟ غربت ؟ :: ۱۳۸۸/٤/٢۱
» و تو ایستاده بودی! :: ۱۳۸۸/٤/٩
» مرا یادی بکن! :: ۱۳۸۸/٤/٤
» هوایی که آفتابیست! :: ۱۳۸۸/٤/٤
» چی گفته این گاندی! :: ۱۳۸۸/۳/٢٦
» ما میدان جنگ را دیدیم.... :: ۱۳۸۸/۳/٢۱
» امشب.... :: ۱۳۸۸/۳/۱۸
» اینها و ما :: ۱۳۸۸/۳/۱۸
» تو نمی دانی..... :: ۱۳۸۸/٢/۱۱
» او هم تنها بود :: ۱۳۸۸/٢/٤
» او نمی گذاشت.... :: ۱۳۸۸/٢/۱
» فقط یک "ی" قضاوت می کند :: ۱۳۸۸/۱/۳۱
» چشم هایم که به چشم هایش افتاد :: ۱۳۸۸/۱/۳۱
نوشته شده در ساعت توسط مدیر |


Design By : Night Skin