کوچه 13 اُم

دل نوشته هاي يك پسر

حوصله چرت و پرت نوشتن ندارم.ولی از طرف دیگه حوصلم سر رفته می خوام بنویسم.برای همین یه جمله از گاندی می نویسم. که هم نوشته باشم هم چرت نگفته باشم:

 ( پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری ،آن است که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی. )

نوشته شده در ۱۳۸۸/۳/٢٦ساعت ۱:۱٥ ‎ق.ظ توسط Ey.JEy نظرات () |

گفت: زیادت تیغ و شمشیر و تیر را ندیدی .!

گفتم از اعلامیه و تبلیغ و پوسترو دستبند و...

- عَلم دیدی که چگونه بر افراشته است؟هیبت آن شنیدی؟

- تو مگر ملت سبز دیده ای؟ملت پرچم به دست چه طور؟هیبت ملت بیش یا هیبت علم؟

- تو صدای دهل شنیدستی؟شیپور جنگ چه؟

- صدای بوق ماشین(هر چند ندانی چیست) نشنیدی پس؟که تا پاس نیمه
شب مستمر یابد؟

- رجز چه !دیگر از آن مثال نیابی؟

- پس شعا ر ها نشنیده ای!پس نامه ها نخوانده ای!

- در گیری چه ؟جنگ چه؟از خون چه دیدی؟

- مناظره دانی چیست ولی دیده ای آیا؟نامه ی سر گشاده خوانده ای؟روایت دروغ راست به گوشت نشسته؟
                                *************************  
جنگ همان جنگ است. نام عوض کرده. شیوه ستیز رستم و سهراب با انتخابات ما فرقی ندارد!! باور کن! 

نوشته شده در ۱۳۸۸/۳/٢۱ساعت ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ توسط Ey.JEy نظرات () |

امشب،

باران سرخ می بارد،

و آسمان خون می  گرید.

امشب،

همه چیز غیر عادی به نظر می رسد.

امشب،

آسمان تیره تر است از هر شب.

امشب ،

شب به امید سحرش بیدار است!

نوشته شده در ۱۳۸۸/۳/۱۸ساعت ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ توسط Ey.JEy نظرات () |

پای میز مناظره می نشینند.ما نگاه می کنیم.حرف می زنند.ما کوش می کنیم.دروغ می گویند .ما تصدیق می کنیم.اینها برنامه میدهند.ما نظر می دهیم...........

اینها دعوا می کنند.اینها آمار میدهند.اینها حمایت می کنند.اینها حمایت می شوند.این ها نمی خواهند هم دیگر را ببینند.اینها مدرک می آورند.اینها................اینها.............اینها..................اینها........... .

ما فقط یک رای می دهیم!!!!!

نوشته شده در ۱۳۸۸/۳/۱۸ساعت ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ توسط Ey.JEy نظرات () |


Design By : Night Skin